torsdag 13. november 2014

Kids feed Laxatives to Seagulls

Kids feed Laxatives to Seagulls on a crowded beach. Chaos ensues

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar